فراخوان جشنواره ایده های طلایی

شرکت توسعه ارتباط فراگیر در قالب طرح جشنواره ایده های طلایی در نظر دارد از صاحبان ایده های خلاق در راه اندازی وب سایت های کاربردی و مفید در زمینه های مختلف: آموزشی، هنری، تفریحی، فرهنگی، تجاری و ... جهت همکاری و مشارکت در پیاده سازی و مدیریت و پشتیبانی این ایده ها دعوت به عمل آورد، در همین راستا متقاضیان شرکت در این جشنواره که علاقمند به فعالیت در زمینه مورد نظر خود هستند و البته دارای ایده و برنامه ای اجرایی برای پیاده سازی آن دارند می توانند توضیحات اولیه ایده و مشخصات فردی خود را از طریق پست الکترونیک info@rws.ir ارسال نمایند.

لازم به ذکر است درخواست های ارسال شده پس از بررسی های واحد فنی به واحد بازاریابی شرکت ارجاع شده تا مراحل تکمیلی با هماهنگی های متقاضیان انجام پذیرد.

رویدادهای دیگر: